Stipendier

Walter Ahlströms stiftelse stöder vetenskaplig forskning inom träförädlingsindustri, elteknik, energihushållning och metallindustri.

Stiftelsen delar ut stipendier till personer med en högre universitetsutbildning och som genomför fortsatta studier inom teknik, för forskning som främjar vetenskap och för studieresor.

Ansök om stipendium

Under ansökningstiden är det möjligt att ansöka om stipendium från Walter Ahlströms stiftelse med hjälp av en elektronisk blankett. Logga in eller registrera dig som sökande och fyll i uppgifterna i ansökan i länken ovan.

Stipendiebeloppen för avhandlingar och studieresor har varit i regel 3000-5000€. Det är också möjligt att söka finansiering för mer omfattande forskningsprojekt. Stiftelsen deltar i projektet Forskare ut i världen (Tutkijat maailmalle) och sökanden har därmed möjlighet att få ett större stupendiebelopp för studier utomlands.

För att stipendiet skulle kunna beviljas ska sökanden vara under 35 år och ha ett finskt personnummer. Det är möjligt att få stipendium beviljat upp till tre år för längre forskningsprojekt, men i så fall måste man ansöka om stipendiet årligen. Dessutom finns det en möjlighet att få stöd för enskilda projekt.

Bedömningskriterier och tips för sökande

Stiftelsens styrelse får årligen ett stort antal stipendieansökningar. Tidigare år har i genomsnitt 30% av alla sökanden blivit godkända som stipendiater.

Stiftelsen uppskattar kortfattade och väl disponerade ansökningar. Avhandlingsprojekten ska ha en koppling med de industriella branscher som Walter Ahlströms stiftelse stöder. Projekt som kan påvisa ett långsiktigt värde för industrin och Finlands näringsliv anses vara särskilt förtjänta av stipendiet.

Ytterligare information ges av stiftelsens ombudsman Niklas Törnkvist: 050 514 9797 eller Johanna Linna: 044 348 9267 / info@walterahlstrom.fi