Walter Ahlströms stiftelse

Walter Ahlström föddes år 1875. Han var verkställande direktör för A. Ahlström Oy under åren 1907-1931 då bolaget huvudsakligen var verksam inom skogsindustrin. Walter Ahlström insåg tidigt forsknings- och utvecklingsarbetets betydelse för främjandet av den finska industrins konkurrenskraft. Han grundade Walter Ahlströms stiftelse år 1926 för att stöda vidareutbildning av unga diplomingenjörer.

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till meriterade unga personer verksamma inom träförädlingsindustri, elteknik, energihushållning och metallindustri. Villkoren för att kunna bli beviljad ett stipendium är en akademisk slutexamen, finska personnummer och en ålder under 35 år.

De senaste åren har stiftelsen koncentrerat sig på att stöda avhandlingsarbeten i form av stipendier. Via stiftelsen är det också möjligt att få resestipendier för deltagande i internationella forskningskonferenser samt för studiebesök på internationella forskningsinstitut. Dessutom deltar stiftelsen i programmet Forskare ut i världen (Tutkijat maailmalle).

Donationer

Var med och stöd meriterade forskare. Kontakta stiftelsens ombudsman, om ni är intresserade av att donera eller testamentera tillgångar till förmån av träförädlingsindustri, elteknik, energihushållning eller metallindustri. Mottagna donationer adderas till stiftelsens investeringskapital, som hanteras av stiftelsens stadgar och riktlinjer för investeringar.

De donerade pengarna används till att stöda vetenskap och forskning enligt stiftelsens stadgar. Givaren kan enligt önskemål stöda t.ex. ett särskilt vetenskapsområde. Enskilda beslut om stipendier inom dessa områden tas av stiftelsens styrelse.