Beviljade stipendier

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2023

 
 1. Abdelmagid Ahmed: Engineering the properties of light-emitting materials using strong light-matter coupling.: 3000 eur
 2. Abdelrahim Ahmed: Towards lower CO2 emissions in iron and steelmaking – Hydrogen-assisted reduction and cement-free briquettes: 5000 eur
 3. Abidnejad Roozbeh: Interfacial Interactions of Nanocelluloses and Adhesion Control: 3000 eur
 4. Abramenko Valerii: Synchronous Reluctance Motor with an Axially Laminated Anisotropic Rotor in High-Speed Applications: 3000 eur
 5. Ahmed Umair: Energy-Based Constitutive Modeling and Finite Element Analysis of Magnetostrictive Energy Harvesters.: 3000 eur
 6. Al Mahmud Shamsul Arefeen: Development of intelligent wireless charging systems: 3000 eur
 7. Alopaeus Marie: Valorization of lignin-carbohydrate complexes (LCCs) obtained from the novel AqSO biorefinery process.: 3000 eur
 8. Annurakshita Shambhavee: Probing, development and manipulation of nonlinear optics effects in novel perovskite and semiconductor nanostructures: 3000 eur
 9. Antikainen Aku: Topologisesti ohjattujen sähkömagneettisten moodien teoria: 5000 eur
 10. Antikainen Atte: Metalliseosten käyttäytyminen erittäin nopean sulamisen ja jähmettymisen aikana.: 5000 eur
 11. Awais Muhammad: Hyperspectral imaging and chemometrics to investigate the wood modification and the related water interaction: 3000 eur
 12. Bergman Jan: Advancements in antenna arrays for frequencies beyond 100 GHz: 3000 eur
 13. Bespalova Kristina: A new generation of multiaxial piezoelectric-based MEMS: 5000 eur
 14. Bhuskute Bela: Harnessing visible light photons for solar fuel generation: Scalable Artificial Leaf approach: 5000 eur
 15. Bilesan Mohammad Reza: Recovery of gold from the secondary resources by novel electrochemical reactors realized with additive manufacturing. Kullan talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista uusilla 3D-tulostuksella toteutetuilla sähkökemiallisilla reaktoreilla.: 3000 eur
 16. Eklund Kim: Uusien pyrösähköisten materiaalien löytäminen kvanttikemiallisilla menetelmillä / Discovery of novel pyroelectric materials with quantum chemical methods: 5000 eur
 17. Fattaheian Dehkordi Sajjad: Resource Management in a Distribution System with High-Penetration of Renewable Energies Considering Flexibility Concept: 3000 eur
 18. Gürbüz Ismet Tuna: Material Characterization, Modeling, and Incorporation of the Models in the Simulation of Large-diameter Synchronous Machines: 3000 eur
 19. Haataja Riikka: Nanoselluloosamateriaalit kestävän elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sovellutuksissa / Nanocellulose materials in sustainable electronics and telecommunication applications.: 5000 eur
 20. Hachhach Mouad: Modeling of industrial Three-phase Catalytic Trickle bed Reactor used for hemicellulose valorisation: 3000 eur
 21. Hashemi Ramin: Reconfigurable Intelligent Surface in URLLC Wireless Systems: 3000 eur
 22. Hua Pengmin: Heat load forecasting and optimal control of indoor thermal comfort based on district heating with thermal energy storage: 3000 eur
 23. Jokinen Ilkka: Kannustinapurahahakemus väitöskirjatyöhön: Decarbonization of the Finnish energy system: 5000 eur
 24. Jussila Topias: Magnetic thin films through ALD and ALD/MLD: 3000 eur
 25. Järvinen Topias: Cyber-physical system to evaluate novel nanomaterial-based sensors: 3000 eur
 26. Kaipainen Jenni: Industrial companies’ strategic development towards circular economy: Integrating management of technology, innovation, and ecosystem: 5000 eur
 27. Kavun Vitalii: Tailoring the properties of metal-organic frameworks (MOFs) through modification and structural engineering for aqueous applications.: 3000 eur
 28. Kinnunen Kalle: Mittapinnan sähköisten ominaisuuksien vaikutus pyörrevirta-antureiden mittavirheisiin: 5000 eur
 29. Koistinen Antti: Morfologisen ja kemiallisen rakenteen vaikutus selluloosan liukoisuuteen natriumhydroksidin vesiliuoksissa: 5000 eur
 30. Kuldeep Kuldeep: A step towards a circular economy: Processing waste electrolyte to acid and alkaline with membrane electrodialysis: 3000 eur
 31. Kuosmanen Matti: Laajakaistaiset, integroidut antenniryhmät: 3000 eur
 32. Laine Sampo: Systeemitason analyysit sähkökäyttöisten voimansiirtolinjojen suunnittelussa: 3000 eur
 33. Li Shouzhuang: H2, chemicals and CO2 recovery from end-of-life PET plastics by solar assisted Ca looping steam gasification: 3000 eur
 34. Liu Yining: Resonant Power Converters and Coils Design for High-frequency Wireless Power Transfer Systems: 5000 eur
 35. Liyanaarachchi Sahan Damith: Waveform Design and Processing for Joint Wireless Communications and Sensing: 3000 eur
 36. Lozano Montero Karem: Development of Ultra-Thin Printed Sensors and Energy Harvesters: 3000 eur
 37. Lu Zonghong: Self-assembled foam for sustainable active food packaging: 3000 eur
 38. Miettinen Jesse: Neuroverkkomenetelmät pyörivien koneiden kunnonvalvontaan: 5000 eur
 39. Miettinen Mikael: Suurten roottorien ilmalaakerointi: 5000 eur
 40. Mizukawa Yoshito: Efficiency Maximization of Magnetostrictive Energy Harvester Connected to RC Circuit: 3000 eur
 41. Nasiri Bahareh: Potential Cascading of Wood from Finnish residential houses: 3000 eur
 42. Nieminen Tarmo: Design and fabrication of advanced AlN based transducers: 3000 eur
 43. Patrakka Jani: Selluloosananomateriaalit bioyhteensopivissa valokuitusensoreissa: 3000 eur
 44. Perera Malalgodage Amila Nilantha: Developing and implementing the light-based IoT concept using sustainable electronic technologies: 3000 eur
 45. Raami Lassi: Q&P-lämpökäsittelyyn liittyvät ilmiöt ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä: 3000 eur
 46. Radfar Behrad: Sub-bandgap Absorption Enhancement in Crystalline Silicon Solar Cells Utilizing Hyperdoping and Upconversion: 3000 eur
 47. Rautio Juuso: Reliability of Power Electronics in Corrosive Gas Environments: 3000 eur
 48. Raza Muhammad Zeeshan: Full Authority Digital Engine Control (FADEC) Design for a Jet Turbine Engine: 3000 eur
 49. Reijonen Joni: Variability in quality of metal additive manufacturing: effects of machine specific process parameters in PBF-LB AM: 5000 eur
 50. Rinne Marja: Simulaatio ja elinkaarianalyysi koboltin hydrometallurgisten primääri- ja sekundääriprosessien kehityksessä: 5000 eur
 51. Räisänen Otto: Open Data in Distribution Network Asset Management: 4500 eur
 52. Salmi Albert: Monisyöttöantennien analyysin ja suunnittelun laskennalliset menetelmät (eng. Computational methods for analysis and design of multi-feed antennas): 3000 eur
 53. Serper Damla: Centrifugal Filtration: Modelling and Scale-up: 5000 eur
 54. Sitnikov Maksim: Design and Analysis of compact high-speed high-power electrical machines: 3000 eur
 55. Tahir Muhammad Naeem: Advanced Vehicular Communications Through Cellular and Short-Range Networks Exploiting Road Weather and Traffic Observation Data: 3000 eur
 56. Tarzamni Hadi: Comprehensive design and optimization of electric vehicle DC-DC converters for a predictable failure rate: 5000 eur
 57. Vainio Valtteri: Huokoisen materiaalin ilmalaakereiden valmistaminen ja soveltaminen biotuoteteollisuuden koneissa: 5000 eur
 58. Vostrov Konstantin: Reduction of non-circulating bearing currents by electrical machine design: 5000 eur
 59. Wang Luyao: On the Structural Correlation of Lignin Solvent-Fractions in Their Chemical Integration to Functional Materials: 3000 eur
 60. Weiss Alexander: New Atomic Layer Deposition processes for scalable, stable and Pb-free Perovskite solar cells.: 3000 eur
 61. xu jiayun: LCC fractionation from spruce wood & formation mechanism during hot water treatment process: 4050 eur
 62. Yue Xin: Lignin fractionated from bioethanol production residues using deep eutectic solvents towards lignin tailorizing and valorization: 3000 eur
 63. Zhao Bin: Light and energy management using delignified wood and lignin particles: 5000 eur
 64. Zhou Jin: Incentive grant for doctoral thesis ”Conductive composites of engineered nanomaterials with excellent gas sensing properties”: 3000 eur
 65. Zhu Lulu: Preparation of lignin-based composites and its application in 3D printing: 3000 eur

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2019

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse har vid sitt möte den 31.1.2019 beslutat att bevilja stipendier till 52 sökanden. Summan för de utdelande stipendierna är totalt ca 221 000 euro. Den nya ansökningstiden börjar igen på hösten 2019.

 1. Tero Vuolio Mathematical methods for material efficient and flexible hot metal desulfurization: 4 000 €
 2. Heini Miila Elomaa Syanidivapaiden kullanliuotusprosessien mallinnus ja ympäristövaikutusten arviointi: 5 000 €
 3. Lassi Juhani Klemettinen Hivenaineiden talteensaanti elektroniikkaromusta – kannustinapuraha 4 000 €
 4. Heli Eveliina Mäkelä Lignoselluloosan mallikomponenttien hapenpoistoreaktiot: 4 000 €
 5. Lahja Emilia Martikainen Biomimeettisestä materiaalitutkimuksesta sovelluksiin – sitkeitä nanokomposiitteja ja 3D solunkasvatusalustoja yksilöllisiin lääkehoitoihin: 4 000 €
 6. Hanna Viitala Terästen korroosiomekanismien määrittäminen liekkisulatusprosessin lämmön talteenottokattilan olosuhteissa: 4 000 €
 7. Vladislav Khayrudinov Semiconductor nanowires in electronics: all-optical computing using nanowires: 5 000 €
 8. Katri Linnea Avarmaa Kriittisten metallien käyttäytyminen kuparin sulatusprosesseissa: 4 000 €
 9. Jussi Eerikki Havunen Tutkijavierailu – Improved techniques for high voltage impulse measurements: 5 000 €
 10. Juha-Pekka Oskari Haiko Mikrorakenteen vaikutukset ultralujien terästen kulumiseen: 5 000 €
 11. Ismo Timo Sakari Heikkinen Ratkaisuja atomikerroskasvatuksen haasteisiin: 3-D-tulostettava ALD-laite ja spatiaalisen ALD:n soveltaminen teollisuudessa: 4 000 €
 12. Ville Johannes Hynninen Optiset nanoselluloosaseoskuidut: 4 000 €
 13. Arslan Ahmad Bashir An Optimal Energy Scheduling Framework for Economical and Reliable Operation of Islanded and Grid-Connected Microgrids: 4 000 €
 14. Chen-Feng Liu Joint Resource Allocation and User Scheduling for Ultra-Reliable and Low-Latency Wireless Communication: 4 000 €
 15. Katja Marianne Väyrynen Atomikerroskasvatus tulevaisuuden mikroelektroniikan mahdollistajana: ultraohuet metallikalvot: 4 000 €
 16. Toni Petteri PasanenPiiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantaminen nanorakenteen avulla: 5 000 €
 17. Arman Dastpak Motivational Fund; Production of Value-added products from Biorefinery’s waste; Lignin: 4 000 €
 18. Petteri Olavi Halli Uudenlainen hydrometallurgisten menetelmien ja prosessien soveltaminen sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämisessä: 5 000 €
 19. Mauricio Argenis Roche Tabata Modeling and interpretation of blast furnace hearth phenomena in steel production: 4 000 €
 20. Marianna Jenni Sofia Raappana Kannustusapurahahakemus väitöskirjatyöhön “Edistyneitä prosessointimenetelmiä III-V puolijohdeaurinkokennojen ja -valoilmaisimien valmistamiseen”: 4 000 €
 21. Ivar Koene Apuraha väitöskirjatyöhön: Utilizing wireless sensors in vibration monitoring of large rotating machines and their digital twins.: 4 000 €
 22. Hafiz Asad Ali Awan Motor Drives for Heavy-Duty Working Machines: 4 000 €
 23. Mikko Kalevi Leino Beam-steerable Antennas at Millimeter-wave Frequencies / Keilaavat antennit millimetriaaltotaajuuksilla: 5 000 €
 24. Nina Forsman Ytmodifiering av cellulosa: 4 000 €
 25. F M Mahafugur Rahman Optimization and control of grid-connected utility-scale photovoltaic systems: 5 000 €
 26. Hamidreza Latifi Assessment of Fracture Toughness at Fusion Line of Modern ‎HSS Welded with Optimized Electric Arc Procedure: 4 000 €
 27. Tuukka Mikael Mustapää Optimizing production of welded rolls by means of metrology and IoT: 4 000 €
 28. Emadaldin Mozafari Majd Statistical Learning and Inference for Big Data: 4 000 €
 29. Taina Marjatta Rauhala Elektrodimateriaalit litiumioniakkuihin sekä litiumioniakun ja superkondensaattorin hybrideihin: 4 000 €
 30. Henna Marjatta Tiensuu Terästuotteiden laatumallinnus haastavissa mittausolosuhteissa: 4 000 €
 31. Risto Viitala Kannustusapuraha alkaneille tohtoriopinnoille: 4 000 €
 32. Jinze Dou Fractionation of willow bark for combined production of extracts and fiber bundles: 3 905 €
 33. Natalia Niina Maria Saukkonen Interplay of profitability targets and environmental values in investment decision-making – case studies from biogas sector: 5 000 €
 34. Kofi Jocelyn Brobbey Working grant for finishing doctoral studies: 4 000 €
 35. Kien-Giang Nguyen Energy-efficient Transmission Strategies for Multi-antenna Systems: 4 000 €
 36. Antero Henrik Marjamäki Langattoman tehonsiirron mallintaminen yhdistämällä malliasteen pudotus ja domain decomposition -tekniikoita: 5 000 €
 37. Joonas Eemeli Vesa Häviöiden mallintaminen uudentyyppisissä magneettisissa komposiittimateriaaleissa: 5 000 €
 38. Ari Matti Johannes Saastamoinen Suorakarkaistun martensiittisen rakenneteräksen päästömetallurgia: 4 000 €
 39. Wenyang Xu Three-dimensional printing of wood-based biopolymers towards biomedical applications: 4 000 €
 40. Jussi Matti Elias Sihvo Litium-ioni akkujen sisäisen impedanssin hyödyntäminen akkujen kunnonvalvontaan: 4 000 €
 41. Juho Heiska Litiumioniakkujen kehittäminen atomikerroskasvatuksella: 5 000 €
 42. Giovanni Marin Flexible and transparent Thermoelectric device based on ZnO hybrid organic-inorganic deposited by ALD on plastic, silicon and glass substates.: 4 000 €
 43. Elisa Hupa Role of molten ash on high-temperature corrosion in biomass combustion – towards higher power production efficiency: 4 000 €
 44. Annika Ketola Matka-apuraha: 4 000 €
 45. Syed Farhan Hashmi Application for doctoral thesis completion grant: 4 000 €
 46. Joonas Tapio Mikael Ilmola Effects of elastic-plastic deformation phenomena on a work roll flattening in ultra-high strength steel strip hot rolling: 4 500 €
 47. Bilal Ahmad Grant Application for PhD Research Travel: 4 000 €
 48. Joonas Matti Juhani Lehtonen Ruostumattomiin teräksiin pohjautuvien korkean entopian seosten ominaisuudet: 4 000 €
 49. Kia Johanna Bertula Nanoselluloosapohjaiset 3D-matriksit rintasyöpäsolujen kasvatukseen 4 000 €
 50. Jussi-Pekka Penttinen High-Performance Laser Sources for Atomic, Molecular and Optical Physic 4 000 €
 51. Maria Edita Väätäjä Edistyksellisten sähkökeraamikomponenttien valmistus huoneenlämmössä: 4 000 €
 52. Roni Santtu Mikael Luhtala Älykäs tehoelektroniikka: Sähköverkon olosuhteisiin optimoituva säätöjärjestelmä: 5 000 €

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2018

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse har vid sitt möte den 12.2.2018 beslutat att bevilja stipendier till 60 sökanden. Summan för de utdelande stipendierna är totalt ca 249 000 euro. Den nya ansökningstiden börjar igen på hösten 2018.

 1. Huy Quang Le, Application for the Research Grant for the final phase of the Doctoral Thesis and its publication: 5 000 €
 2. Antti Forsström, Tutkimusvaihto – Ydinjätteen loppusijoituskuparikapselin hitsien deformaatiomekanismit mikroskooppisessa mittakaavassa vedyn vaikutuksen alaisena: 5 000 €
 3. Maria Katariina Leikola, Kullan kloridiliuotus ja keinoälyn käyttö tutkimuksen tukena: 5 000 €
 4. Esko Mikael Salojärvi, Lähi-infrapunasäteilyä absorboivat metallikompleksit ja niiden käyttö aurinkoenergian tuotannossa: 5 000 €
 5. Toni Petteri Pasanen, väitöskirjatyöhön “Piiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantaminen nanorakenteen avulla”: 4 000 €
 6. Maksim Sokolov, Sensorless control of a self-bearing motor: 4 000 €
 7. Sven Jonatan Skagersten, Trace element behavior in fluidized bed combustion of solid waste: 4 000 €
 8. Katja Marianne Väyrynen, Ultraohuiden metallikalvojen atomikerroskasvatus mikroelektroniikkateollisuuden suunnannäyttäjänä: 5 000 €
 9. Katri Linnea Avarmaa, Matka-apuraha ja väitöskirjan viimeistelyapuraha: 4 000 €
 10. Tuomas Jouni Jokiaho, Paksujen kulutusta kestävien teräslevyjen termisen leikkausprosessin optimointi: 4 000 €
 11. Toni Kristian Vilhelm Tukia, Hissien energiatehokkuuden parantaminen ja käyttö sähköverkon vakauttamisessa: 4 000 €
 12. Jose Luis Gonzalez Escobedo, Hydrodeoxygenation Catalysis for Advanced Biofuels: 4 000 €
 13. Juha Jaakko Koskela, Sähköenergiavarastojen hyödyntäminen kotitalouksissa 5 000 €
 14. Vladislav Khayrudinov, Semiconductor nanowires in electronics: bridging industry and research 4 000 €
 15. Hafiz Asad Ali Awan, Motor Drives for Heavy-Duty Working Machines 4 000 €
 16. Joonas Jaakko Heikkinen, Uudenlaiset hiilimateriaalit elektroniikan ja sähkökemian/hydrometallurgian aloilla 4 000 €
 17. Roni Santtu Mikael Luhtala, Älykäs tehoelektroniikka: reaaliaikaisesti sähköverkon olosuhteisiin sopeutuva säätöjärjestelmä 5 000 €
 18. Simone Haslinger, Upcycling of textile waste; project: Trash-2-Cash, EU Horizon 2020 4 000 €
 19. Saara Hautamäki, The effect of processing parameters and hydroxyl group accessibility on veneer performance 3 000 €
 20. Shirin Asaadi, Production of High Strength Technical and Textile Filament-Fibres from Wood Utilizing Ionic Liquids 4 000 €
 21. Muhammad Yaseen Ahmed Khan, Syntesering av värdefulla biomassa baserade kamikalier genom användning av katalysatorer i mikroreaktorer, kemiska reaktionsteknik och reaktor design. 4 000 €
 22. Antton Seppo Kasperi Lahnalammi, Advanced Control of the Prehydrolysis Kraft Process 4 000 €
 23. Lassi Juhani Klemettinen, Konferenssimatka Extraction 2018 -konferenssiin Kanadaan 2 800 €
 24. Alice Bittante, Optimization of Energy Distribution and Energy Chains 5 000 €
 25. Henri Asko Järvinen, Sinkkipinnoitetut muottikarkaistavat teräkset – ominaisuudet ja käyttö henkilöautokorin erikoislujissa suojauskomponenteissa 5 000 €
 26. Jori Anttoni Lemettinen, Developing materials and fabrication methods for high performance nitrogen-polar electronics 5 000 €
 27. Alexander Sokolov, Cold plasma technology for wastewater treatment and modification of organic products 4 000 €
 28. F M Mahafugur Rahman, Optimization and control of grid-connected utility-scale photovoltaic systems 4 000 €
 29. Juha-Pekka Oskari Haiko, Mikrorakenteen vaikutukset ultralujien terästen kulumiseen 4 000 €
 30. Truong-An Pham, Study trip 3 000 €
 31. Deepika Dahiya, Biotechnological concepts for improving performance of wood fiber composites 4 000 €
 32. Elias Aksel Raninen, Regularisointimenetelmien kehittäminen ja optimointi koneoppimisessa ja signaalinkäsittelyssä 4 000 €
 33. Perttu Aarne Johannes Sippola, Väitöstyötutkimus: Kohti kehittyneempiä ja monipuolisempia ohutkalvoja plasma-avusteisella atomikerroskasvatuksella 4 000 €
 34. Sipi Timo Veikko Seisko, Kullan vaihtoehtoiset valmistusmenetelmät: ympäristöystävällinen kloridiliuotus 5 000 €
 35. Raine Aimo Aleksi Viitala, Laakerigeometrian vaikutus joustavan roottorin käyttäytymiseen 5 000 €
 36. Sahar Zafari, Incentive Grant 5 000 €
 37. Petteri Olavi Halli, Uudenlainen hydrometallurgisten menetelmien ja prosessien soveltaminen sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämisessä 4 000 €
 38. Lauri Paavola, Algoritmit organisaation muutoksen lähteenä 4 000 €
 39. Kimmo Kullervo Lummi, Novel Electricity Distribution Network Tariff Structures for Enabling Realization of Total Energy Efficiency in Smart Grid Environment 4 000 €
 40. Pieta Anastasia Koivikko, Pehmeiden robottien valmistusmenetelmät 4 000 €
 41. Tuomo Tapio Alasalmi, Luokittelutulosten luotettavuusarvion parantaminen 4 000 €
 42. Debanga Nandan, Mondal Experimental and computational fluid dynamics study of circulating and bubbling fluidized bed 4 000 €
 43. Joonas Kalle Tapani Koponen, Efficient hydrogen production with renewable energy 4 000 €
 44. Jessica Satu Cecilia Lucenius, Biomimeettiset komposiitit nanoselluloosasta 4 000 €
 45. Jouni Antero Johannes Haapaniemi, Power-based electricity distribution pricing in Finland. 5 000 €
 46. Ugur Aydin, Effect of manufacturing process of electrical steel sheets on core losses of electrical machines 4 000 €
 47. Ville Matti Klar, Apuraha väitöskirjatyöhön: Uusien puukuitutuotteiden valmistusmenetelmien kehittäminen 4 000 €
 48. Joonas Eemeli Vesa, Häviöiden mallintaminen uudentyyppisissä magneettisissa materiaaleissa 4 000 €
 49. Miika Mattinen, Kaksiulotteisten materiaalien valmistaminen tulevaisuuden elektroniikan ja energiatekniikan sovelluksiin 4 000 €
 50. Pegah Khanjani, Development of novel methods for production of cellulose-based materials 4 000 €
 51. Johan Matias Tallgren, Väitöskirja: Kiinteäoksidipolttokennon eliniän parantaminen puhtaamman energiatuotannon käyttöön 4 000 €
 52. Kien-Giang Nguyen, Energy-Efficient Transmission Strategies for Multi-antenna Systems 4 000 €
 53. Sheba Nair, Risk Analysis Of Electric Vehicle Adoption In Finland 4 000 €
 54. Ghazaleh Afsahi, Thesis grant 4 000 €
 55. Tuomas Kalevi Nevanperä Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitys 4 000 €
 56. Alexander Kokka, Väitöskirjatyö valaistuksen energiatehokkuuden mittaustarkkuuden parantamiseksi 4 000 €
 57. Joonas Tapio Mikael Ilmola, Effects of elastic-plastic deformation phenomena on a work roll flattening in ultra-high strength steel strip hot rolling 4 000 €
 58. Janni Mari Karoliina Kunttu, Matka-apurahahakemus konferensiin Uudessa-Seelannissa (FEC2018), joka tukee väitöskirjaa aiheella “Puun kaskadikäyttömallit ja niiden vaikutukset ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen Suomessa ja muualla Euroopassa” 2 500 €
 59. Oskari Johannes Tervo, Lähetinoptimointi energiatehokkaissa moniantennisolukkoverkoissa 4 000 €
 60. Saija Niina Marita Väisänen, Soluseinän selluloosan reaktiivisuus 4 000 €

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2017

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse har vid sitt möte den 9.2.2017 beslutat att bevilja stipendier till 52 sökanden. Summan för de utdelande stipendierna är totalt ca 232 000 euro. Den nya ansökningstiden börjar igen på hösten 2017.

 1. SeyedMohammad Golmaei, Novel waste treatment methods in chemical pulp mills and circular economy: 5000€
 2. Huy Quang Le, Application for the travel grant to the 19th International Symposium on Wood, Fiber and Pulping Chemistry: 2200€
 3. Lourdes Maria Rodriguez-Chiang, Evaluation and enhancement of biogas production from Kraft and other pulping effluents: 5000€
 4. Jonna Elina Kuusisto, Inorganic-organic hybrid pigments in paper: 5000€
 5. Terhi Talvikki Toivari, Mäntyliukosellun valmistus biojalostamoperiaatteen mukaisesti: 3000€
 6. Jinze Dou, Willow bark as a source of fibers and chemicals as a part of a willow biorefinery: 2430€
 7. Maria Katariina Leikola, Kullan kloridiliuotus ja keinoälyn käyttö tutkimuksen tukena: 5000€
 8. Petteri Olavi Halli, Uudenlainen hydrometallurgisten menetelmien ja prosessien soveltaminen sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämisessä: 4000€
 9. Miia Johanna Mäntymäki, Litiumioniakkumateriaalien valmistus atomikerroskasvatusmenetelmällä: 4000€
 10. Nuutti Juhani Tervo, Radiotaajuiset tehovahvistimet tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmien massiivi MIMO -radiolähettimissä: 5000€
 11. Otto Heikki Johannes Mustonen, Uusien materiaalien kehittäminen magneettiseen elektroniikkaan: 4000€
 12. Anna Katriina Keskisaari, Kierrätettyjen raaka-aineiden mahdollisuudet puu-muovikomposiiteissa: 4000€
 13. Robin Martin Johannes Rajamäki, Harvojen sensoriryhmien signaalinkäsittely: 5000€
 14. Maria Edita Väätäjä, Edistyksellisten sähkökeraamikomponenttien valmistus huoneenlämmössä: 5000€
 15. Niels van Berkel, Longitudinal Human and Digital Sensing Using Mobile Devices: 5000€
 16. Natalia Niina Maria Saukkonen, Interplay of Profitability Targets and Sustainability Values – Investment Decision-Making on Biogas Utilization: 5000€
 17. Ali Afzalifar, Near-Critical Condensation of Carbon Dioxide in Centrifugal Compressors 3100€
 18. Alexey Khakalo, Combined mechanical and chemical modifications towards super-stretchable paper-based materials: 3205€
 19. Anna-Maija Arola, Väitöstyö: Materiaalimallin kehittäminen ultralujan teräksen särmättävyyden arviointiin: 5000€
 20. Tuomo Kalevi Siponkoski, Toiminnalliset painettavat elektroniikan komponentit: 5000€
 21. Sonja Eveliina Lätti, New business development and strategic renewal in industrial organizations: 5000€
 22. Olga Ershova, Furfural production from process side streams as a part of wood biorefinery: 4000€
 23. Hannu Laine, Piiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantaminen mikro- ja nanotason metalliepäpuhtauksia hallitsemalla: 5000€
 24. Kari Paavo Sakari Lappalainen, Aurinkokennovoimaloiden toiminnan analysointi ja optimointi pilvien aiheuttamien varjostusten aikana: 4000€
 25. Mohammad Gerami Tehrani, Electric Vehicle Powertrain Design Methodology: 5000€
 26. Jussi Mikael Ekström, Väitöskirjatutkimus: Laajamittaisen tuulivoima- ja aurinkoenergiantuotannon ja niiden voimajärjestelmävaikutusten mallinnus: 5000€
 27. Tiina Ida-Maria Keipi, Maakaasusta korkeamman jalostusasteen tuotteita: Teknillinen ja taloudellinen tarkastelu: 3000€
 28. Eija Kaarina Vaittinen, Palveluiden hyväksyntä tuotekeskeisessä liiketoiminnassa -matka IPDM konferenssiin ja tohtoriseminaariin: 4300€
 29. Aku Tapio Visuri, Adaptive Quantified-Self (QS) Infrastructure for Improving Human Wellbeing: 4000€
 30. Merve Özkan, Integration design of printed solar cells on flexible cellulose substrates: 5000€
 31. Daria Nevstrueva, Study of a novel biobased products development from the cellulose dissolved in the ionic liquid: 4000€
 32. Olesya Fearon, Sellunvalmistusprosessien yksityiskohtainen malli: 4500€
 33. Patrik Antero Laiho, Yksiseinäisten hiilen nanoputkien aerosoliperusteinen hallittu kokoonpano elektroniikan ja optoelektroniikan sovelluksiin: 4000€
 34. Heikki Matias Upola, Composite material from forest fibres and Tall oil: 4000€
 35. Ville Johannes Hynninen, Nanoselluloosapohjaiset monitoiminnalliset älykkäät materiaalit 5000€
 36. Anne Katriina Tanskanen, Uudet, rautaan pohjautuvat hybridimateriaalit tulevaisuuden energiatekniikan ja elektroniikan sovelluksiin: 5000€
 37. Simon Klakegg, CARE: Wellbeing & Social Engagement for Elderly Care: 4000€
 38. Xiang You, SO2-ethanol-water fractionation of woody and non-woody biomass to produce biofuels: 2000€
 39. Jarkko Antero Kiilakoski, Development of a tough and wear resistant thermally-sprayed ceramic coating: 4000€
 40. Sipi Timo Veikko Seisko, Kullan vaihtoehtoiset valmistusmenetelmät: ympäristöystävällinen kloridiliuotus: 4000€
 41. Pyry-Mikko Johannes Hannula, Processing and Properties of Carbon Nanotube- Copper Composite Wire: 5000€
 42. Salim Alahdab, A wide range, 2.9ps(rms) precision CMOS Time-to-Digital Converter (TDC) Based On a Cyclic Time Domain Successive Approximation Interpolation Method for pulsed time-of-flight laser radar: 3000€
 43. Yibo Ma, Upcycling of waste material to textiles: 2000€
 44. Mikael Veikonpoika Ritamäki, Uusien polymeeripohjaisten eristysmateriaalien pitkäaikaisominaisuudet ja niiden mallintaminen luotettavuuden näkökulmasta: 5000€
 45. Alireza Shams Shafigh, New Networking Paradigms for Future Ultra-Dense Wireless Networks: 5000€
 46. Minna Lotta Linnea Niittymäki, Termisesti ruiskutettujen eristävien keraamipinnoitteiden dielektriset ominaisuudet erilaisissa olosuhteissa: 5000€
 47. Simone Haslinger, A novel recycling process for cotton/polyester blended waste textiles: 2545€
 48. Ilkka Herman Miettunen, Väitöstyö: Mikrorakenteen vaikutus niukkahiilisen martensiittisen ruostumattoman teräksen sitkeyteen: 5000€
 49. Brigitte Lanz, Väitöskirja: Compact current pulse-pumped GaAs–AlGaAs laser diode structures for generating high peak-power (1–50 watt) picosecond-range single optical pulses: 2000€
 50. F M Mahafugur Rahman, Optimization and control of grid-connected utility-scale photovoltaic systems: 5000€
 51. Juhani Mikael Nissilä, Mekaanisen värähtelyn fraktionaalinen analyysi ja Hölder-säännöllisyys: sovelluskohteena planeettavaihteistojen kunnonvalvonta: 5000€

Erityisapuraha

Anssi Sakari Laurila, Space on Fire – projektin pilotointi Yhdysvalloissa 18000€

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2016

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse har vid sitt möte den 12.2.2016 beslutat att bevilja stipendier till 57 sökanden. Summan för de utdelande stipendierna är totalt ca 216 000 euro. Den nya ansökningstiden börjar igen på hösten 2016.

 1. Antti Tuomas Haarnoja, Deep Perceptive Flight Control of Autonomous Aerial Vehicles in Dynamic Environments: 5000€
 2. Jinze Dou, Willow bark as a source of fibers and chemicals as a part of a willow biorefinery: 5000€
 3. Mohit Sethi, Security for Ubiquitous Internet-connected smart objects: 4000€
 4. Eveliina Jutila, Functional Wicking Surfaces: 3000€
 5. Antti Antero Alahäivälä, Sähköverkon tehotasapainon ylläpito kysyntäjouston avulla: 5000€
 6. Gaurav Das, Masters Thesis: Synthesis and characterization of zeolite from Finnish Industrial wastes for tailored application in removal of heavy metals/other impurities from aqueous streams: An innovative approach towards a cleaner circular economy: 3000€
 7. Joonas Kustaa Kokkoniemi, Nanoscale Sensor Networks: 3500€
 8. Denizhan Karaca, Millimeter-wave CMOS radio front-end circuits for 5G mobile communications: 5000€
 9. Tuomas Paso, Medium Access Control Protocols for Wireless Healthcare Scenarios: 5000€
 10. Ferdi Perdana Kusumah, A Direct Three-Phase to Single-Phase AC/AC Converter For a Contactless Electric Vehicle Charger: 5000€
 11. Mikael Veikonpoika Ritamäki, Uusien polymeeripohjaisten eristysmateriaalien pitkäaikaisominaisuudet ja niiden mallintaminen luotettavuuden näkökulmasta: 5000€
 12. Debanga Nandan Mondal, Fluidization Phenomena in Bubbling and Circulating Fluidized Beds: 4000€
 13. Eija Kaarina Vaittinen, Väitöskirjatyö tuotekeskeisten yritysten toimittamien palveluiden hyväksynnästä: 4000€
 14. Elina Niinivaara, Väitöskirjatyö, ‘2-dimensionsal assembly of cellulose-based materials’: 5000€
 15. Natalia Niina Maria Saukkonen, Facts and Feelings Behind Investment Decisions in Energy Industry: 4000€
 16. Jarkko Aleksi Tolvanen, Uudet Elektroniikan Sovellukset Hyödyntäen Vaahtomateriaalien Funktionaalisuutta: 4000€
 17. Otto Heikki Johannes Mustonen, Uusia materiaaleja magneettiseen elektroniikkaan tietokoneavusteisella synteesillä: 4000€
 18. Anne Michud, Development of a controllable dry-jet wet spinning process for the production of textile fibers from cellulose-ionic liquid solution: 3000€
 19. Mikko Olavi Iljana, Rautamalmipellettien metallurgisten ominaisuuksien kehittäminen: 4000€
 20. Oskari Johannes Tervo, Energiatehokas keilanmuodostus solukkoverkoissa: 4000€
 21. Joonas Tapio Mikael Ilmola, Temper valssauksen työvalssin litistymän ja valssikidan elastis-plastisten ilmiöiden tutkiminen FEM-laskennalla valssausprosessin laadun ja saannin parantamiseksi: 4000€
 22. Anna-Mikaela Kaila, SUURIMITTAKAAVAISET PUUVERHOUKSET Soveltuvuus, käsittelyt, kestävyys ja huollettavuus: 4000€
 23. Ville Raatikainen, Spatio/temporaalinen ICA ultranopeassa MREG-kuvauksessa (väitöstutkimus): 4000€
 24. Joakim Henrik Mattias Klemets, Technology supporting nurses’ strategies to handle nurse calls: a design science approach: 3000€
 25. Raja Muddassar Hassan, Green technology for refining blas liquor and waste streams into biofuels and energy: 4000€
 26. Christian Schuss, Energian keräys uusiutuvista energianlähteistä: 3000€
 27. Veli-Pekka Pyrhönen, High-Performance Robust Control Using Composite Nonlinear Feedback: 4000€
 28. Tapio Lantela, Esiohjatuista pienoisventtiileistä koostuva digitaalinen hydrauliventtiilijärjestelmä: 4000€
 29. Nikita Uzhegov, Design of the high-speed rotating electrical machines: 4000€
 30. Naveen Kumar Chenna, Novel Tertiary Amine Catalyzed Pulp Bleaching Process: 4000€
 31. Markus Paananen, Novel high-yield pulping method as a base of a future bio-product mill: 4000€
 32. Ville Juhani Pihlajaniemi, Lignoselluloosapohjaisen sokerien tuottaminen biopolttoaineiden ja -kemikaalien raaka-aineeksi: autohydrolyysin ja delignifioinnin teollisen sovellettavuuden vertailu esikäsittelynä, selluloosan entsyymihydrolyysiin vaikuttavat materiaalitieteelliset ilmiöt sekä uudet läpivirtaus- ja kierrätysprosessit: 4000€
 33. Shirin Asaadi, Forest Product Technology- Biorefineries: 1815€
 34. Vsevolod Iakovlev, Yksiseinämäisten nanoputkien ohjattu synteesi läpinäkyvän joustavan elektroniikkan sovelluksiin: 4000€
 35. Ali Afzalifar, Reduction of wetness losses in steam turbines using an electric field: 4000€
 36. Mikko Leander Nisula, Litiumioniakkumateriaalien valmistus atomikerroskasvatus -menetelmällä: 4000€
 37. Mikko Tapani Hintikka, Kannustinapuraha: 4000€
 38. Kaj Martin Nikiforow, Optimization of hydrogen supply in proton exchange membrane fuel cell systems: 4000€
 39. Niko Pietari Niemelä, Biomassan palamisen numeerinen mallinnus voimalaitoskattiloiden suunnittelussa ja optimoinnissa: 4000€
 40. Muhammad Saad Qureshi, Research visit to Mines Paris tech. CTP – Centre Thermodynamique des Procédés: 2300€
 41. Vasilii Semkin, Reconfigurable antenna arrays and radio-wave propagation for high-capacity millimeter-wave communications: 4000€
 42. Tiina Ida-Maria Keipi, Maakaasusta korkeamman jalostusasteen tuotteita: Teknillinen ja taloudellinen tarkastelu: 3000€
 43. Petri Mikael Sulasalmi, Kuonan pisaroitumisen ja kuonan pelkistyksen mallintaminen CAS-OB prosessissa: 3000€
 44. Tiina Hilkka Belt, Pinosylviinien ja ruskolahottajasienten välinen vuorovaikutus: 3500€
 45. Hannu Laine, Piiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantaminen mikro- ja nanotason metalliepäpuhtauksia hallitsemalla: 3000€
 46. Muhammad Kamran Khalid, Metallien talteenotto teollisuuden jätevirroista: 4000€
 47. Sipi Timo Veikko Seisko, Matka-apuraha, “Copper 2016 -konferenssi, Kobe, Japani”: 3000€
 48. Emmi Liisa Kantola, Development of novel semiconductor lasers for high impact applications: 4000€
 49. Katri Linnea Avarmaa, Arvometallijakaumat WEEE-sulatuksessa, konferenssiaihe: ‘Equilibria of gold and silver between metallic copper and FeOx-SiO2-Al2O3 slag in WEEE smelting at 1300 C’: 3500€
 50. Anna Kisko, Väitöskirjatyöhön “Microstructure and properties of reversion treated low-Ni high-Mn austenitic stainless steels”: 4000€
 51. Laura Aalto-Setälä, Matka-apuraha ICG-konferenssiin Shanghaihin 7.-11.4.2016: 1920€
 52. Yibo Ma, How to wear old newprint – Textile fibre from waste newsprint: 1770€
 53. Jarno Veli Kalervo Kukkola, Väitöskirjatyöhön aiheena: “LCL-suodattimella varustetun verkkosuuntaajan anturittomat ohjausmenetelmät”: 4000€
 54. Brigitte Lanz, Väitöskirja: Generation of high peak-power (1–50 Watt) picosecond-range single optical pulses with current pulse pumped GaAs–AlGaAs laser diode structures – gain-switching and Q-switching approach.: 3000€
 55. Anne Katriina Tanskanen, Uudet, rautaan pohjautuvat hybridimateriaalit tulevaisuuden energiatekniikan sovelluksiin: 4000€
 56. Ulriika Helena Vanamo, Low-Cost Potentiometric Paper Sensors for Rapid Diagnostics (suom. Kannettava potentiometrinen analytiikka ja diagnostiikka paperisubstraatilla): 4000€
 57. Marina Ståhl (Alekhina), Valorisation of lignin from different sources as part of industrial biorefinery: 4300€
 58. Maria Peresin, Short term scientific mission to USA North Carolina State University (USA) and Functional lignocellulosics and nanotechnology symposium (251st ACS Spring meeting): 4400€

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2015

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse har vid sitt möte den 12/2 2015 beslutat att bevilja stipendier till 48 sökanden. Summan för de utdelade stipendierna är samma som föregående år totalt ca 160 000 euro. Den nya ansökningstiden börjar igen på hösten 2015.

Dessutom har stiftelsen beslutat att dela ut ytterligare 190 000€ genom programmet Forskare ut i världen (Tutkijat maailmalle).

 1. Tuomo Kalervo Nyyssönen, Tutkijavaihto USA:ssa aiheena “Quenching and Partitioning of High-Aluminium Steel Alloys”: 4000€
 2. Eero Sakari Salminen, Valorization of carbohydrate biomass over environmentally friendly deep eutectic solvents (DES): 3500€
 3. Kari Paavo Sakari Lappalainen, Väitöskirjatyö, aiheena “Aurinkokennovoimaloiden toiminta vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa”.: 3400€
 4. Veli-Pekka Pyrhönen, High-Performance Robust Control Using Composite Nonlinear Feedback: 3500€
 5. Esko Matias Ahvenniemi, Uudet ohutkalvomateriaalit energiateknillisiin ratkaisuihin: 4000€
 6. Jorge André Goncalves, Designing Technology to Foster Participation in Public Urban Places: 4000€
 7. Tuomas August Erik Haggren, Nanolanka-aurinkokennot teollisuuden vaatimuksia silmälläpitäen: 4000€
 8. Salla Johanna Marttonen, Tunnista, mallinna ja johda kunnossapitopalvelujen arvoa uudistuvassa verkostokontekstissa: 3000€
 9. Atsushi Takano, Wood in sustainable construction – a material perspective: Learning from vernacular architecture: 3000€
 10. Jani Hiltunen, Galvaanisesti erottava tehonmuokkain uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin: 4000€
 11. Xiang Su, Lightweight Data and Knowledge Exchange for Pervasive Environments: 3000€
 12. Anne Katriina Tanskanen, Uudet, rautaan pohjautuvat hybridimateriaalit tulevaisuuden energiatekniikan sovelluksiin: 4000€
 13. Akio Yamamoto, Chemical characteristic of surface color of birch veneer (Betula pendula): 4000€
 14. Teemu Olavi Sarikka, Effect of mechanical mismatch on fracture mechanical behavior of ferritic-austenitic interface in Ni-base dissimilar metal welds: 3500€
 15. Markku Jarmo Juhani Nikku, Three dimensional modelling of biomass fuel flow in a circulating fluidized bed furnace: 3500€
 16. Kimmo Kullervo Lummi, Electricity distribution network tariff structures in Smart Grid environment: 3500€
 17. Oskari Johannes Tervo, Energiatehokas keilanmuodostus solukkoverkoissa: 3500€
 18. Samuli Kalle Antero Patala, Organizational decision-making in strategic energy investments: 3500€
 19. Juho Tuomas Montonen, Murtovakokestomagneettikoneen ja integroidun napavaihteen suunnittelu raskaisiin työkoneisiin: 3500€
 20. Annariikka Roselli, Matka-apuraha: 2000€
 21. Iina Solala, Selluloosamateriaalien mekanokemia: 3500€
 22. Jukka Markus Komulainen, Näkyvän valon alueella toimivien kasvojentunnistusjärjestelmien turvallisuuden parantaminen sensoritason hyökkäyksiä ilmaisemalla: 3500€
 23. Jarno Juhani Parkkinen, Kalsiumkiertoprosessin mallinnus: 3500€
 24. Petri Luoto, Tulevaisuuden heterogeenisten verkkojen suorituskyvyn analysointi ja optimointi: 3500€
 25. Yibo Ma, Textile fibers from recycled, cellulose based waste materials: 2376€
 26. Tuomo Johannes Hänninen, SC-FDMA MIMO Receiver Algorithms for Future Mobile Networks: 3500€
 27. Paula Katariina Hirsilä, Kationisesta liukosellusta valmistettujen antimikrobisten kalvojen käyttö elintarvikepakkauksissa: 3500€
 28. Joonas Kustaa Kokkoniemi, Nanoscale Sensor Networks: 3500€
 29. Emilia Vänskä, Sulfaattiselluloosan lämmönkeston parantaminen paperipohjaisissa elintarvikepakkauksissa: 3500€
 30. Marko Kauppinen, Koneoppivat järjestelmät ulkorobottien malliennakoivissa ohjaussovelluksissa: 3200€
 31. Tommi Juhani Kärkkäinen, Observations of Acoustic Emission in Power Semiconductors: 3500€
 32. Emmi Kantola, Development of novel semiconductor lasers for high impact applications: 3500€
 33. Anna-Mikaela Kaila, Suuret puuverhoukset: Soveltuvuus, käsittelyt, kestävyys ja huollettavuus: 3500€
 34. Marja Karoliina Jokinen, Color tuning of organic light emitting devices: 3500€
 35. Jeanette Lindroos, Detecting detrimental copper and iron impurities in silicon solar cells: 3500€
 36. Nikita Uzhegov, Design of the high-speed rotating electrical machines: 3000€
 37. Jussi Emil Anton Koppinen, Kompaktin verkkosuuntaajan säätömenetelmät: 3000€
 38. Ville Tapio Matikainen, Fundamental Research on Processing/Structure/Property/Performance Relationships of Novel High Velocity Air-Fuel Spray Process: 3000€
 39. Amirhossein Shirdel, Identification of nonlinear switching system by kernel method: 3000€
 40. Jonna Kuusisto, Inorganic/organic microcomposites in paper: 3000€
 41. Liudmila Smirnova (Popova), Electro-magnetic and Thermal Design of Multilevel Converter: 3000€
 42. Marina Nikolaeva, Fire retardancy of wood plastic composites: 3000€
 43. Ilkka Johannes Rytöluoto, New approach to large-area dielectric breakdown characterization and processing optimization of polymer films for next generation capacitor applications: 3000€
 44. Markus Leinonen, Hajautettu ja pakattu datankeruu energiatehokkaissa langattomissa sensoriverkoissa: 3000€
 45. Antti Pekka Kemppainen, Kaasufaasin reaktiot ja pelkistysreaktiot raudanvalmistuksessa: 3000€
 46. Ville Valtteri Polojärvi, Korkean hyötysuhteen moniliitosaurinkoennojen kehittäminen: 3000€
 47. Esa Juhani Piri, Improving heterogeneous wireless networking with cross-layer information services: 3000€
 48. Agnes Stepan, Travel grant for conference (249th spring ACS meeting): 2500€

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2014

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse har vid sitt möte den 29/1 2014 beslutat att bevilja stipendier till totalt 55 sökanden. Summan som ska delas ut är totalt ca 160 000 euro.

Walter Ahlströms stiftelse tog emot rekordmånga bra ansökningar (hela 160 st.). Den nya ansökningstiden börjar igen på hösten 2014.

 1. Amirhossein Shirdel, Sparse Optimization for Data–Driven Soft Sensors in the Process Industries, 4200 euroa
 2. Anne Michud, Production of textile fiber from cellulose/ionic liquid solution by dry-jet wet spinning, 1190 euroa
 3. Arto Sankala, Energiasäästöjä monitasotaajuusmuuttajalla – uusi modulaarinen teknologia, 2800 euroa
 4. Claudio Carletti, Diffusion mechanisms and mass transport phenomena in limestone dissolution for WFGD, 2450 euroa
 5. Diego Lobera, Modelling of the Operation of Photovoltaic Power Systems Under Varying Atmospheric Conditions, 2100 euroa
 6. Emma Jokinen, Puheen ymmärrettävyyden parantaminen mobiililaitteissa, 2800 euroa
 7. Emmi Kantola, Uudenlaisten kelta-oranssien puolijohdekiekkolaserien kehittäminen lääketieteen sovelluksia varten, 2800 euroa
 8. Esa Piri, Improving heterogeneous networking with cross-layer information services, 2100 euroa
 9. Guillaume von Gastrow, High efficiency silicon solar cells from submicronic structures and atomic layer deposition, 3500 euroa
 10. Heli Nissilä, Industry Expectations and Institutional Entrepreneurship in the Solar Technology Sector, 4200 euroa
 11. Henna Tiensuu, Terästuotteiden laatumallinnus haastavissa mittausolosuhteissa, 2800 euroa
 12. Henri Makkonen, Smart Charging System of Electric Vehicles in Smart Grid Environment, 4200 euroa
 13. Ivan Sanchez Milara, Interactive spaces for education, 2800 euroa
 14. Jani Hiltunen, Galvaanisesti erottava tehonmuokkain uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin, 2800 euroa
 15. Janne Hannonen, Digitaalisen ohjaukseen perustuva kunnonvalvonta hakkuriteholähteissä, 3500 euroa
 16. Jarno Kukkola, LCL-suodattimella varustetun verkkosuuntaajan anturittomat ohjausmenetelmät, 3500 euroa
 17. Joni Markkula, Creating new financial opportunities: Electric vehicles and demand response in smart grid, 2800 euroa
 18. Joona Kurikka, Poikkitieteellisen tuotekehitysympäristön suunnittelua ja rakentamista CERNissä käsittelevään väitöskirjatyö hön Sveitsissä, 4000 euroa
 19. Jorge Goncalves, Designing Technology to Foster Participation ‘In the Wild’, 3500 euroa
 20. Juha Jokipii, Laajalla tulojännitealueella toimivan vaihtosuuntaajan käyttö aurinkosähköjärjestelmässä, 2800 euroa
 21. Juha Ylioinas, Pehmeä biometriikka rajoittamattomassa kasvojentunnistuksessa, 2800 euroa
 22. Juho Markkula, Langattomien verkkojen kautta välitettävä tieto älykkäissä sähköverkoissa, 2800 euroa
 23. Jukka Komulainen, Näkyvän valon alueella toimivien kasvojentunnistusjärjestelmien turvallisuuden parantaminen sensoritason hyökkäyksiä ilmaisemalla, 3500 euroa
 24. Kirsi Jalkanen, Seostettu litiumrautafosfaatti – turvallinen positiivielektrodimateriaali suurten sovellusten litiumioniakkuihin, 3500 euroa
 25. Maija Kymäläinen, Torrefioitu puu biopolttoaineena: kosteuden vaikutus varastointiin, 2870 euroa
 26. Maria Polikarpova, Thermal Design and Cooling Systems for Electrical Machines and Power Converters, 3500 euroa
 27. Marja Jokinen, Valoa emittoivat orgaaniset ledit ja kenttävaikutustransistorit, 3500 euroa
 28. Markus Leinonen, Hajautettu ja pakattu datankeruu energiatehokkaissa langattomissa sensoriverkoissa, 4000 euroa
 29. Markus Paananen, Improved pulping yield with modified conditions, 1190 euroa
 30. Minna Yamamoto, SO2-ethanol-water fractionation and enzymatic hydrolysis of forest biomass, 4200 euroa
 31. Niina Koivikko, Titania-silica supported vanadia catalyst for formaldehyde production from methanol and methyl mercaptan: utilisation of industrial waste streams, 1400 euroa
 32. Nuwan Ferdinand, Lattice Codes for Cooperation: Theory, Security and Practical Perspectives, 2800 euroa
 33. Olga Ershova, Valorization of hemicelluloses from wood fractionation side streams to platform chemicals, 3500 euroa
 34. Olli Rummukainen, Multimodal perception in reproduced environment: Models and metrics, 2800 euroa
 35. Pauli Paso, Medium Access Control Protocols for Wireless Healthcare Scenarios, 2800 euroa
 36. Petri Luoto, Tulevaisuuden heterogeenisten verkkojen suorituskyvyn analysointi ja optimointi, 2800 euroa
 37. Petri Tervasmäki, NWBC 2014 − the 5th Nordic Wood Biorefinery Conference, 630 euroa
 38. Raili Pönni, Selluloosamikrofibrillien aggregoituminen puun ja selluloosakuitujen prosessoinnin aikana, 2800 euroa
 39. Suvi Papula, Combined effect of hydrogen, strain-induced α´-martensite and residual stress on delayed cracking of metastable austenitic stainless steels, 3000 euroa
 40. Tapio Lantela, Esiohjatuista pienoisventtiileistä koostuva digitaalinen hydrauliventtiilijärjestelmä, 3500 euroa
 41. Tatu Musikka, Main Circuit Parasitic Effects in Multilevel Medium Voltage Inverter, 2800 euroa
 42. Teemu Nyländen, Energy Efficient Signal Processing Hardware Implementations for Future Wireless Systems, 3500 euroa
 43. Teemu Laukkarinen, A Resource Aware Distributed Middleware for Ubiquitous Sensor Network Applications, 2800 euroa
 44. Tero Kiuru, Kvantitatiivinen määritys terahertsialueen Schottky-diodien termisistä ominaisuuksista sekä niiden vaikutus Schottky-diodien sähköiseen suorituskykyyn, 2800 euroa
 45. Tomas Pfister, Viittomakielen automaattinen tunnistus käyttäen konenäköä, 2800 euroa
 46. Toni Riittonen, Liikennepolttoaineena käytetyn bio-/sellupohjaisen etanolin jalostaminen korkea-arvoisemmiksi tuotteiksi (mm. butanoli), 3500 euroa
 47. Tuomas Messo, Factors Affecting Stable Operation of Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters, 2800 euroa
 48. Tuomas Pärnänen, Kuitumetallilaminaattien iskuvaurioituminen, 3500 euroa
 49. Tuomo Hänninen, SC-FDMA MIMO Receiver Algorithms for Future Mobile Networks, 2800 euroa
 50. Veli-Pekka Pyrhönen, High Performance Robust Control Using Composite Nonlinear Feedback, 2100 euroa
 51. Velimatti Kurvinen, Roottoridynamiikka magneettilaakeroiduissa suurnopeussähkömoottoreissa, 3500 euroa
 52. Tapani Tikka, Sähköautojen lataamisen verkkovaikutusten arviointimenetelmien kehitys, 5000 euroa
 53. Ville-hermanni Sotaniemi, Matka-apuraha “Nordic Wood Biorefinery conference 2014″, Tukholma, Ruotsi, 1050 euroa
 54. Vilma Ratia, Kestävämpiä teräksiä kulumistutkimuksella, 2800 euroa
 55. Wenwen Fang, Desulfurization of kraft lignin, 3150 euroa

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2013

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse beslutade vid sitt möte att dela ut stipendier till följande sökanden.

 1. DI Juuso Karikoski, väitöskirjatyöhön, “Empirical analysis of mobile interpersonal communication service usage”, 3000 euroa
 2. DI Tommi Heikkinen, väitöskirjatyöhön, “Suurten vuorovaikutteisten julkisten näyttöjen näyttöpinta-alan hallinta”, 4000 euroa
 3. DI Tommi Tuovinen, väitöskirjatyöhön, “Erittäin laajakaistaiset (UWB) antennit ja radiokanavamittaukset langattomiin ihmiskeholla käytettäviin WBAN-verkkoihin”, 3000 euroa
 4. DI Henri Makkonen, väitöskirjatyöhön, “Sähköauton älykäs lataaminen ja käyttö pientuotantolaitoksena”, 4000 euroa
 5. DI Jussi Karttunen, väitöskirjatyöhön, “Kuusivaiheisen kestomagneettitahtikoneen vektorisäätö”, 4000 euroa
 6. DI Minna Kotilainen, väitöskirjatyöhön, “Aurinkolämpökeräinpintojen pitkäaikaiskestävyys korkeissa lämpötiloissa, ikääntymismekanismit ja kestävyyden parantaminen”, 4000 euroa
 7. DI Axel Nyberg, väitöskirjatyöhön, “Reformulations for the Quadratic Assignment Problem”, 4000 euroa
 8. DI Tuomas Pärnänen, väitöskirjatyöhön, “Kuitumetallilaminaattien iskuvaurioituminen”, 4000 euroa
 9. DI Raimo Juntunen, väitöskirjatyöhön, “Monitasoisen verkkovaihtosuuntaajan epälineaarinen säätö”, 4000 euroa
 10. DI Samuli Kallio, väitöskirjatyöhön, “Kuusivaiheisen kestomagneetitahtikoneen mallinnus”, 3000 euroa
 11. DI Tuomo Hänninen, väitöskirjatyöhön, “SC-FDMA MIMO Receiver Algorithms for Future Mobile Networks”, 4000 euroa
 12. DI Teemu Nyländen, väitöskirjatyöhön, aiheena “Energy Efficient Signal Processing Hardware Implementations for Future Wireless Systems”, 4000 euroa
 13. DI Arto Sankala, väitöskirjatyöhön, “Energiasäästöjä keskijännitetaajuusmuuttajalla – uusi modulaarinen teknologia”, 4000 euroa
 14. DI Juho Montonen, väitöskirjatyöhön, “Sähkökäytöt ajoneuvoissa”, 4000 euroa
 15. DI Valtteri Tervo, väitöskirjatyöhön, “Convergence constraint code design for iterative receivers in wireless networks”, 3000 euroa
 16. DI Janne Heikkinen, matka-apuraha, “Aaltovoimalan kestomagneettivaihteen dynamiikan simulointi”, 3000 euroa
 17. DI Aino Leppänen, väitöskirjatyöhön, “Soodakattilan pienhiukkasten ja alkalimetalliyhdisteiden mallintaminen”, 3000 euroa
 18. DI Maria Polikarpova, väitöskirjatyöhön, “Liquid Cooling Solutions For Permanent Magnet Synchronous Machines and Power Electronics”, 3000 euroa
 19. DI Marko Takanen, väitöskirjatyöhön, “Äänentoiston laadun arviointi binauraalisen auditorisen mallin avulla”, 3000 euroa
 20. DI Annariikka Roselli, matka-apuraha, “International symposium on wood, fiber and pulping chemistry 2013”, 2000 euroa
 21. DI Hannu-Petteri Mattila, matka-apuraha, Lixivia, Inc., CA, USA, 3000 euroa
 22. DI Marko Huikuri, väitöskirjatyöhön, “Kestomagneetti lineaarimoottorin suorituskyvyn ja tarkkuuden parantaminen teollisuussovelluksissa”, 3000 euroa
 23. DI Anu Pramila, väitöskirjatyöhön, “Digitaalisten kuvien vesileiman lukeminen kameralla tulostetusta kuvasta”, 3000 euroa
 24. DI Niko Nevaranta, väitöskirjatyöhön, “Identifiointimenetelmien hyödyntäminen rainankuljetuslaitteiston optimaalisen säädön suunnittelussa ja materiaalin tunnistamisessa”, 3000 euroa
 25. Tekn. Lis. Olli Mäkelä, väitöskirjatyöhön, “Yhteiskäyttöverkkojen käyttövarmuus”, 3000 euroa
 26. DI Ville Niemelä, väitöskirjatyöhön, “UWB-vastaanottimet erilaisissa lyhyen kantaman lääketieteen sovelluksissa”, 3000 euroa
 27. DI Satu Manner, väitöskirjatyöhön, “Litiumioniakkukemikaalien syntetisointi ja karakterisointi”, 2500 euroa
 28. BA Cantab Tomas Pfister, väitöskirjatyöhön, “Viittomakielen automaattinen tunnistus käyttäen konenäköä”, 3000 euroa
 29. DI Mikko Purhonen, väitöskirjatyöhön, “Aurinkoenergian sähköverkkoliitäntä”, 3000 euroa
 30. DI Marja Karoliina Jokinen, väitöskirjatyöhön, “Valoa emittoivat orgaaniset kenttävaikutustransistorit”, 3000 euroa
 31. DI Tuomas Nevanperä, väitöskirjatyöhön, “Novel Catalytic Methods in Sulphur-Containing Volatile Organic Compound Abatement”, 2500 euroa
 32. DI Tuomo Salo, väitöskirjatyöhön, aiheena “Combined spray and blade technology for multi-purpose surface treatment”, 3000 euroa
 33. MSc (Arch) Anna Luusua, väitöskirjatyöhön, “Digitaalisesti augmentoitujen kaupunkitilojen tutkimus”, 3000 euroa
 34. DI Markus Paananen, matka-apuraha, “17th ISWFPC konferenssi Vancouverissa 2013”, 2000 euroa
 35. DI Juho Kerttula, väitöskirjatyöhön, “Large-Mode-Volume Fiber Devices for High-Power and High-Energy Applications”, 3000 euroa
 36. DI Anne Michud, väitöskirjatyöhön, “Dry-jet wet spinning process for the production of textile fibres from cellulose/ionic liquid solution”, 2500 euroa
 37. DI Tommi Muona, väitöskirjatyöhön, aiheena “Improving Container Terminal Operational Efficiency by the Use of New Operational Paradigms”, 3000 euroa
 38. DI Ville Vähänissi, väitöskirjatyöhön “Improved solar cell efficiency through control of metal impurities”, 3000 euroa
 39. Fil. Mag. Anders Skjäl, väitöskirjatyöhön, “Global optimering av blandade heltalsproblem med två gånger differentierbara bivillkor”, 3000 euroa
 40. DI Jorge Goncalves, väitöskirjatyöhön, “Designing Technology to Foster Participation ‘In the Wild’”, 3000 euroa
 41. DI Lauri Linkosalmi, väitöskirjatyöhön, “Puutuotteiden ympäristövaikutusten tutkiminen elinkaariarvioinnin avulla”, 3000 euroa
 42. DI Pasi Nuutinen, väitöskirjatyöhön, “Tehoelektroniset suuntaajat ja niiden käyttö pienjännitetasasähkönjakeluverkossa”, 3000 euroa
 43. DI Kristiina Laine, väitöskirjatyöhön, “Puun modifiointi puristamalla”, 3000 euroa
 44. DI Lasse Kullervo Tolonen, väitöskirjatyöhön, “Sub-, Near-, and Supercritical Water Treatment of Crystalline Cellulose”, 3000 euroa
 45. MSc Lidia Testova, väitöskirjatyöhön, “Fractionation of wood with the special emphasis on hemicelluloses extraction”, 3000 euroa
 46. DI Tatu Musikka, väitöskirjatyöhön, “Hajailmiöt monitasoisen keskijännitetaajuusmuuttajan pääpiirissä”, 3000 euroa
 47. DI Jeanette Lindroos, väitöskirjatyöhön, “Ljusdegradering i kiselsolceller”, 3000 euroa
 48. DI Henry Hämäläinen, väitöskirjatyöhön, “Lisähäviöisen identifiointi kestomagneettigeneraattoreissa”, 3000 euroa
 49. DI Jarno Kukkola, väitöskirjatyöhön, “LCL-suodattimella varustetun verkkosuuntaajan anturittomat säätömenetelmät”, 3000 euroa
 50. Tekn. Lis. Iina Vaajamo, matka-apuraha, “Copper-Cobre 2013-konferenssi, Santiago de Chile”, 3000 euroa
 51. KTM Antti Haapala, väitöskirjatyöhön, “Tutkimuksesta enemmän vaikuttavuutta yritysyhteistyöllä”, 3000 euroa
 52. DI Janne Hannonen, väitöskirjatyöhön, “Digitaalisen ohjauksen mahdollistamat sovellukset a hakkuriteholähteessä”, 3000 euroa
 53. DI Ilkka Juuso, väitöskirjatyöhön, “Solukoneiden soveltaminen kieliaineistojen visualisoinnissa”, 3000 euroa
 54. DI Atsushi Takano, matka-apuraha, Hokkaido University, “Development of sustainable massive timber structure; learning from traditional vernacular buildings”, 3000 euroa
 55. DI Matthew Turnquist, väitöskirjatyöhön, “Using Ultra-Low Voltages to Extend the Operation Life of Future Portable Electronics”, 3000 euroa
 56. DI Miguel Bordallo Lopez, väitöskirjatyöhön, “Kuvapohjainen vuorovaikutteisuus 3D-ympäristössä”, 3000 euroa

Stipendiater för Walter Ahlströms stiftelse år 2012

Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse beslutade vid sitt möte att dela ut stipendier till följande sökanden.

 1. DI Paavo Rasilo, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Taajuusmuuttajasyöttöisen tahtikoneen energiahäviöt”.
 2. DI Anssi Sinervo, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Sähkökoneiden aikaperiodinen värähtelymallinnus”.
 3. DI Tiina Nypelö, 900 €, matka-apuraha, American Chemical Society Conference, San Diego, Yhdysvallat, aiheena “Nanopartikkeleiden käyttö tasomaisten pintojen muokkauksessa”.
 4. DI Lasse Karvonen, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “ALD grown materials for silicon waveguides”.
 5. DI Kalle Kemppainen, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Keräyspaperin varastointi, kuljetus ja pulpperointi”.
 6. DI Ville-Markus Korpijärvi, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Plasma-avusteinen molekyylisuihkuepitaksia uudentyyppisten GaInNAs-puolijohdelaserien valmistamiseksi”.
 7. DI Ville Niskanen, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Radioteknisten tiedonsiirto- ja mittausmenetelmien hyödyntäminen sähkömoottorikäyttöjen mittauksissa sekä diagnostiikassa”.
 8. DI Esa Kostamo, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Magnetorheological Fluids in High Frequency Applications”.
 9. FM Anders Skjäl, 4000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Global optimering av blandade heltalsproblem med två gånger differentierbara bivillkor”.
 10. DI Jussi Karttunen, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Kuusivaiheisen kestomagneettitahtigeneraattorin vektorisäätö”.
 11. DI Matthew Turnquist, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Power management and error detection design for ultra low power processors”.
 12. DI Leena Tähkämö, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Valonlähteiden ympäristövaikutukset ja kustannukset elinkaaren aikana.”
 13. DI Kim-Niklas Antin, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Mangaaniseosteisten austeniittisten ruostumattomien terästen deformaatiomekanismit”.
 14. DI Erkki Harjula, 4000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Mobiililaitteiden energiatehokkuuden optimointi ja tehokas resurssienhallinta verkottuneille sovelluksille.”
 15. DI Juho Kerttula, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Uudentyyppisiin aktiivisiin kuituihin perustuvat ytterbiumseostetut kuitulaserit ja –vahvistimet”.
 16. DI Jussi Ruponen, 5000 €, matka-apuraha, Hampurin yliopisto, aiheena “Liimattoman vanerilevyn sisäinen höyrynpaine kuumapuristusprosessissa”.
 17. DI Joonas Puukko, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Kolmivaiheisten aurinkosähköjärjestelmien dynaaminen mallintaminen ja kehittäminen”.
 18. DI Kai Noponen, 5000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Robustit menetelmät monikanavaisen sydänsähkökäyrän analyysissä ambulatorisissa ja kliinisissä sovelluksissa”.
 19. DI Marko Jurmu, 5000 €, matka-apuraha Keion yliopistoon, Tokioon, aiheena “Hajautettu järjestelmätuki mobiililaitteiden käyttöliittymien hetkelliseen hajautukseen erityisesti interaktiivisille julkisille näytöille”.
 20. DI Joni Backas, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Liikkuvan työkoneen polttoaineen kulutuksen optimointi”.
 21. DI Ville Vähänissi, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Improved solar cell efficiency through control of metal impurities”.
 22. DI Joni Huotari, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Novel thin film materials and structures for gas sensors and nanoparticle detectors”.
 23. DI Päivikki Repo, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Piin pinnan passivointi alumiinioksidilla”.
 24. DI Claudio Carletti, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Diffusion mechanisms and mass transport phenomenon in limestone dissolution for WFGD.”
 25. DI Ilkka Juuso, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Advanced visualization techniques for large-scale multimodal linguistic data collections”.
 26. DI Teemu Kinnarinen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Suodatusprosessien ja entsymaattisen hydrolyysin tehostaminen lignoselluloosaetanolin tuotannossa”.
 27. DI Liisa Mäkinen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Kierrätyspaperin kestävä tuotanto – lietteiden synnyn minimointi ja hyötykäyttöpotentiaalin arviointi”.
 28. FM Anna-Kaisa Anttila, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Havupuiden polyfenolisten yhdisteiden käyttö puunsuojauksessa”.
 29. DI Jan Järveläinen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Analysering av fysikala mekanismer som leder till oideala förhållanden vid inomhuspositionering med hjälp av radioapparater”.
 30. DI Mindaugas Bulota, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “An investigation into the micromechanics of nanocellulose reinforced composites”.
 31. DI Hannu Johto, 3000 €, matka-apuraha, University of Queensland, Australia, aiheena “Fe-O-S-systeemin faasitasapainojen kokeellinen tutkimus”.
 32. DI Juha Haakana, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Optimointimetodiikka tulevaisuuden sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun”.
 33. DI Antti Pinomaa, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Tiedonsiirtokonsepti interaktiivisiin asiakasrajapintoihin ja LVDC-tasasähkönjakeluverkkoihin”.
 34. DI Khang Huynh Van, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Loss Reduction for energy-efficient electric drives”.
 35. DI Johan Fagerlund, 2000 €, matka-apuraha, Australian Mineral Carbonation Symposium 2012.
 36. DI Hanna Lindqvist, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Mekanismer under bildningen av fibernätverket vid papperstillverkning”.
 37. DI Simo Hosio, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Social Networking Services for Public Spaces”.
 38. DI Ville Tikka, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Sähköautojen lataamisen verkkovaikutusten arviointimenetelmien kehitys”.
 39. DI Jens Krogell, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Intensified and controlled water extraction of biopolymers from wood”.
 40. DI Johanna Liinamaa, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Systems integration in project business: Integrating the customers and the project network in the life-cycle of industrial projects”.
 41. DI Mikko Mäkelä, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Prosessiteollisuuden kiinteiden poisteiden hyötykäyttö”.
 42. DI Alexandre Boriouchkine, 3000 €, kokeelliseen tutkimukseen, aiheena “Determining pyrolytic product yields and the rates of pyrolysis reactions for thermally thick spruce fuel samples”.
 43. MSc Tuomas Haarnoja, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Magneettilaakeroidun vaihtoreluktanssikoneen ohjaus”.
 44. DI Tommi Heikkinen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Suurten vuorovaikutteisten julkisten näyttöjen näyttöpinta-alan hallinta”.
 45. DI Ekaterina Gilman, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Reasoning in smart spaces”.
 46. DI Esa Saukkonen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Hemicellulose extraction in a kraft pulp mill biorefinery and the utilization of the hemicellulose extracted residues”.
 47. MSc Maria Polikarpova, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Direct-water cooling of DD PMSG”.
 48. DI Pia Suvanto, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Fabrication techniques for novel biomedical and fluidic devices”.
 49. FM Sannakajsa Velmala, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Regulation of genes vital for primary and secondary metabolism and plant defense in Norway spruce clones”.
 50. DI Niko Kallio, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Self-adaptive and Self-Balancing Assembly Lines”.
 51. DI Satu Vanhanen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Litiumioniakkujen elektrodimateriaalien kehitys”.
 52. KTM Heli Nissilä, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Ilmastomyötäisen teknologian sosiaalinen dynamiikka energiasektorilla”.
 53. DI Erkin Cura, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Novel Metal Ceramic Composites for High-temperature Low-friction Applications”.
 54. FM Suvi Tiinanen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Autonomisen hermoston toiminnan mittaaminen liikuntateknologian sovelluksissa”.
 55. DI Tuomas Nevanperä, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Novel catalytic methods in sulphur-containing volatile organic compound abatement”.
 56. FM Mirjam Karhu, 1200 €, matka-apuraha, Particle Separation Conference, Berliini, Saksa.
 57. DI Tuomas Pärnänen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Kuitumetallilaminaattien iskuvaurioituminen”.
 58. DI Harri Pennanen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Radioresurssien hallinta koordinoitujen antennijärjestelmien kanssa tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmissä.”
 59. FM Hannu Kukka, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Human Information Behavior in Smart Urban Spaces”.
 60. DI Lasse Kullervo Tolonen, 1500 €, matka-apuraha, 3rd International Cellulose Conference, Sapporo, Japani.
 61. DI Tuomas Saarikoski, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Hardware-in-the-Loop simulation for testing hydraulic components with different types of dynamic processes”.
 62. DI Samuli Kallio, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Kuusivaiheisen kestomagneetitahtigeneraattorin mallinnus”.
 63. DI Olli Paajanen, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Puun materiaaliominaisuuksien vaikutuksesta viilun kuivauksessa”.
 64. DI Antti Mutanen, 2000 €, matka-apuraha, University of Strathclyde, Glasgow, aiheena “Kuormitusmallinnus perustuen AMR-mittauksiin ja mallien hyödyntäminen verkostolaskennassa”.
 65. DI Hassan Rajar Muddassar, 3000 €, väitöskirjatyöhön, aiheena “Refining Black Liquor into Biofuels and Energy”.