Styrelsen

Walter Ahlströms stiftelse representeras av en styrelse som består av tekniska experter och aktörer. Styrelsemedlemmarna är utnämnda av Ahlström Abp, Tekniska Föreningen i Finland TFiF, Teknikens Akademikerförbund TEK r.f., en chef inom teknik på Aalto-universitetet, Finlands Pappersingenjörer r.f., samt Verkstadsingeniörsförening i Finland r.f.

Prof. Markku Wilenius
(ordförande)

AL

TkT Antti Lindqvist

TkT Sanna Perkiö

Prof. Matti Lehtonen

Prof. Kalevi Ekman
​Prof. Henrik Saxén
dos. Anna Sundberg
Prof. Jussi Taavitsainen
Sideways Helsinki 2015

TkT Mikko Särelä

Riikka Paasikivi

M.Sc. Riikka Paasikivi

Niklas Törnkvist
Stiftelse ombudsman

Johanna Linna

Johanna Linna
Stiftelse ombudsman