Styrelsen

Walter Ahlströms stiftelse representeras av en styrelse som består av tekniska experter och aktörer. Styrelsemedlemmarna är utnämnda av Ahlström Abp, Tekniska Föreningen i Finland TFiF, Teknikens Akademikerförbund TEK r.f., en chef inom teknik på Aalto-universitetet, Finlands Pappersingenjörer r.f., samt Verkstadsingeniörsförening i Finland r.f.

Prof. Markku Wilenius
(ordförande)

AL

TkT Antti Lindqvist

TkT Sanna Perkiö

Prof. Matti Lehtonen

Prof. Kalevi Ekman
​Prof. Henrik Saxén
dos. Anna Sundberg
Prof. Jussi Taavitsainen
Sideways Helsinki 2015

TkT Mikko Särelä

Riikka Paasikivi

M.Sc. Riikka Paasikivi

Msc Kasper Kylmälä bw

M.Sc. Kasper Kylmälä

Niklas Törnkvist
Stiftelse ombudsman

Johanna Linna

Johanna Linna
Stiftelse ombudsman