Specialprojekt

Då stiftelsen beviljar bidrag understryker vi hur forskningen och utvecklingen kan stöda den Finska industrin och näringslivet.

Stiftelsen finansierar högklassig forskning och undersökning – speciellt forskningslinjer vilka kan anses leda till innovationer.

Utöver stipendierna som beviljas genom vår årliga ansökning och genom Tutkijat Maailmalle programmet kan stiftelsen bevilja understöd för enskilda internationella forsknings- eller utvecklingsprojekt. Ansökningarna för dylika projekt sker direkt till styrelsen.

Mer information får du av stiftelsens ombudsman: info@walterahlstrom.fi