Erityisprojektit

Kaikessa säätiön rahoittamissa kohteissa korostetaan tutkimuskohteiden ja -tulosten laajaa hyödynnettävyyttä suomalaisessa teollisuudessa ja elinkeinoelämässä.

Säätiön rahoituksella halutaan tukea korketasoista tutkimusta ja erityisesti tutkimuspolkuja, jotka johtavat myös innovaatioihin.

Kannustinapurahojen ja Tutkijat maailmalle- ohjelmassa jaettavien apurahojen lisäksi apurahoja voidaan myöntää myös muihin kansainvälisesti korkeatasoisiin ja tulosten hyödyntämistä edistäviin kohteisiin. Näitä voivat eri toimijat ehdottaa vapaamuotoisesti ilman ennalta suunniteltuja hakuja.

Lisäteitoja saat säätiön asiamiehiltä: info@walterahlstrom.fi.